Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Časté otázky týkající se oxidu uhličitého

Proč se oxid uhličitý používá při balení v ochranné atmosféře (MAP)? plus minus

Oxid uhličitý (CO₂) zabraňuje růstu většiny aerobních bakterií a plísní. Obecně řečeno, čím vyšší je koncentrace CO₂, tím delší je trvanlivost. CO₂ se však snadno vstřebává v tucích a ve vodě – proto většinu potravin absorbuje CO₂. Nadměrná koncentrace CO₂ v MAP může způsobit zkažení chuti, ztrátu šťávy odkapem a zhroucení balení. Je tedy nutné přesně vyvážit obsah CO2 pro dosažení komerčně přijatelné trvanlivosti výrobku a míru, do které lze ještě tolerovat vedlejší účinky. Pokud se pro kontrolu růstu bakterií a plísní vyžaduje CO₂, doporučuje se minimálně 20%.

Už jste navštívili náš web? MAP stránku?

Tam, kde je pitná voda odebírána ze země, není obsah minerálů optimální pro lidskou spotřebu nebo může být nevhodný pro vstup do měděných potrubních sítí, kde může voda s nízkou mineralizací korodovat potrubí. CO₂ v kombinaci s kalcitem pomáhá opravit tvrdost vody, aby se zabránilo tvorbě koroze, což vede k poškození sítě.

Přidáním CO₂ do pitné vody se zvýší tvrdost proudu vody, zachová se rovnováha mezi uhličitanem, hydrogenuhličitanem a volným CO₂ a zvýší se mineralizace vody a dávkování každého činidla.

Zjistěte více o projektu opětovnou mineralizaci .

Oxid uhličitý (CO₂) představuje přirozenou uživatelsky přívětivou alternativu minerálních kyselin pro regulaci hodnoty pH v bazénech. Ve vodě tvoří CO₂ mírnou kyselinu uhličitou, která rovněž pomáhá udržovat alkanilitu a snižuje množství rozpuštěných pevných látek.

Zjistěte více o naší společnosti pH neutralizace řešení.

Když se bavíme suchého ledu (nebo suchý led), o kterém mluvíme oxid uhličitý (C O₂) v pevném stavu. Říkáme tomu, že protože jeho teplota je velmi nízká (sublimuje při −78,5 ° C) a má stejný vzhled jako led, ale když se odpaří, nezanechává žádnou vodu ani žádný druh zbytku. Kromě toho se také snižuje úroveň vlhkosti v prostředí.

Suchý led je „ výborné chladicí médium, ideální k uchovávání produktů citlivých na vlhkost a je vhodný pro mnoho aplikací, jako je catering, akce, konzervace potravin, enologie, přeprava v chlazeném stavu, průmyslové čištění a ve farmaceutickém průmyslu pro ochranu vakcinací, biologických materiálů atd.

Zjistěte více o naší společnosti suchého ledu .

Při použití plynové směsi pro ležáky, masek a moštů lze získat déle trvanlivější krémy a zpravidla vylepšit vzhled vydávaného piva. Rovněž snižuje usazování a rychlejší dávkování.

V závislosti na typu nápoje budete potřebovat jinou směs plynů:

 • Piva typu premium stout a ale: 30 % oxidu uhličitého v dusíku
 • Piva typu ale a ležák: 50 % oxidu uhličitého v dusíku
 • Jasné vysoce nasycené prémiové ležáky a mošty: 60 % oxidu uhličitého v dusíku

Zjistěte více o naší společnosti dávkování nápojů a pivní plyn řešení.

Jaká je identifikace látky? plus minus
 • Chemický vzorec: CO₂
 • Synonyma: Oxid uhličitý, Anhydrid uhličitý, Plynná kyselina uhličitá, Anhydrid uhlíku
 • Registrační číslo REACH: uvedeno v příloze IV / V REACH, vyňato z registrace
 • Použití látky/směsi: obecný průmysl
 • Číslo UN/ID: UN 1013
 • Správný přepravní název: oxid uhličitý
 • Třída nebo oddíl: 2
 • Kód tunelu: (C/E) Štítky: 2.2
 • ADR / RID č. Nebezpečí: 20
 • Látka znečišťující moře: č