Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Helium – časté otázky

Jaká je klasifikace helia podle ADR? plus minus
 • Číslo UN/ID: UN 1046
 • Správný přepravní název: HELIUM, COMPRESSED
 • Třída nebo oddíl: 2
 • Kód tunelu: (E)
 • Štítky: 2.2
 • ADR / RID č. Nebezpečí: 20
 • Látka znečišťující moře: č
 • Chemický symbol je He a atomové číslo 2.
 • Synonyma: hélium, plynný helium, plynné helium, balónkový plyn
 • Registrační číslo REACH: uvedeno v příloze IV / V REACH, vyňato z registrace.
 • Klasifikace látky nebo směsi Plyny pod tlakem – Stlačený plyn H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat.
Jak hélium brání v získání dekompresní nemoci potápěčům? plus minus

Když je vzduch pod tlakem vdechnut, v krvi se rozpouští dusík. Po uvolnění tlaku se z roztoku uvolní dusík ve formě bublin, což ovlivňuje oběhový systém, způsobuje kesonovu nemoc nebo „ohýbá“. Helium se rozpouštěje mnohem méně a dekomprese je rychlejší.

K zdvihání 1 kg potřebujete 0,975 m3 (nebo 0,165 kg) hélia. Takže zaokrouhleno musíte naplánovat 1 M3 hélia pro zdvihání 1 kg.

Zjistěte více o naší společnosti Řada plynů Balloonium®: o 50 % více plynu a lehčí lahve, dávejte pozor, abyste se nenechali unést!

Helium se používá k detekci netěsností, protože je netoxické, bezpečné a inertní, má druhou nejmenší molekulární velikost a snadno pronikne i do těch nejmenších úniků.

Detekci úniku helia lze využít v celé řadě aplikací, např. V klimatizovaných a chladicích jednotkách, výbojkách a trubkách osvětlení; elektrická zařízení; polovodičové součástky; automobilové díly; lithiové baterie; balení (potraviny, aerosoly); vakuové systémy; tlakové nádoby, tlakoměry, regulátory; kompresory a hermetický obal.

Zjistěte více o projektu detekce netěsností .

Helium se používá v oblasti obrany, v jaderných technologiích i v leteckém průmyslu k detekci úniků v kritickém vybavení včetně raketových motorů a k čištění a přenosu paliva. Naše vlastní čerpací technologie pro kapalné helium umožňuje v těchto odvětvích natlakovat velké plynné skladovací nádoby přímo u zákazníka při nižších nákladech, s nižší spotřebou energie a vyšší rychlostí.

Hélium lze také použít pro čištění. Jelikož má nejnižší teplotu tavení a bod varu jakéhokoli plynu, je inertní a má nízkou teplotu mražení, používá se pro čištění bezpečným vytlačením velmi studených kapalin, jako je kapalný kyslík nebo kapalný vodík, aniž by došlo k zamrznutí.

Chcete-li se o této aplikaci dozvědět více, navštivte naše natlakování a čištění stránek.

Hélium s velmi vysokou čistotou (UHP) obsahuje velmi nízké koncentrace kyslíku, uhlovodíků a vody, což z něj dělá ideální materiál pro použití v mnoha laboratořích. Minimalizuje vypouštění kolony a šum základní linie pro přesnější analýzu.

Zjistěte více o naší společnosti Řada plynů Experis® pro vysoce čisté plyny : čistota, přesnost, stabilita a klid mysli.

Helium je jediný plyn, který vaří s kapalinou 4,2 K, což je teplota vyžadovaná pro cívky se supravodivými magnety.

Chcete-li zjistit více, navštivte naše MRI a NMR stránek

Při procesu výroby vláken je hélium velmi důležité pro chlazení vlákna, protože se stahuje z pece a před nanášením ochranných vrstev. Ačkoliv se postupy výrobce značně liší, při běžném procesu výroby optických vláken se používá velké množství hélia.

Zjistěte více na adrese z optických vláken aplikací.

Helium se používá k zaplavení povrchu skla a nárazovým charakteristikám. Po natažení optického skla do jemných pramenů je během nanášení opláštění chráněno héliem, aby nově vytvořený skleněný povrch nemohl reagovat s nečistotami přítomnými v okolním vzduchu.

Zjistěte více o naší společnosti sklenice aplikací.

Helium je preferovaný ochranný plyn pro vysokorychlostní laserové svařování s vysokým výkonem. Helium má vysokou tepelnou vodivost, vytváří svary s vynikajícím poměrem stran, s vysokým ionizačním potenciálem, produkujícím vynikající potlačení plazmatu a vysokou rychlost svařování.

Zjistěte více o naší společnosti Maxx® Sortiment svařovacích procesních plynů: vyšší produktivita, méně zmetků a lepší pracovní prostředí

Kde se dnes hélium vyrábí? plus minus

Helium lze nalézt pouze v určitých polích po celém světě využívajících zemní plyn. Hlavní zdroje jsou uvedeny v USA, Kataru a Alžírsku. Menší zdroje existují i v Austrálii, Rusku a Polsku.