logo Go to Home Page

AP-AutoCool™

Program AP-AutoCool™ je patentovaná technologie chlazení, která automaticky chladí hlavní kryogenní tepelný výměník (MCHE). Tradičně byla metoda chlazení používána ručně a vyžadovala úpravu několika procesních proměnných na základě úsudku operátora. Při použití automatické metody se uvolní čas pro obsluhu, aby se mohl (a) zaměřit na jiné oblasti závodu, a potenciálně se snižuje úroveň dovedností vyžadovaná obsluhou.

Stáhněte si automatizovaný systém LNG MCHE cooldown, katalogový list AP-AutoCool™

Snadná konfigurace stávajícího řídicího systému

Mezi výhody programu AP-AutoCool™ patří:

Rychlejší a plynulejší chlazení pro spuštění

Nižší teplota hoření při ochlazování

Maximální rychlost chlazení v rámci konstrukčních limitů

Vyšší dostupnost závodu

Konzistentní metoda chlazení

Přizpůsobeno pro nové nebo stávající závody

Technologie automatického chlazení pro MCHE

Použití automatické metody uvolňuje čas obsluhy, aby se mohla soustředit na jiné oblasti závodu během dynamického a kritického chlazení
Přečtěte si další informace o naší technologii AP-AutoCool™

Přední poskytovatel technologií a zařízení pro LNG

Air Products je přední globální poskytovatel technologií, zařízení a služeb pro LNG. Naše jedinečná schopnost integrovat návrh procesu zkapalňování a vybavení kritického zkapalňování vede k optimalizaci výkonu, nákladů, provozuschopnosti a spolehlivosti, která se stala standardem v oboru výroby LNG.
Stáhněte si spirálové vinuté výměníky tepla společnosti Air Products: nejlepší volba pro aplikace LNG datový list

Automatizace vašeho způsobu chlazení nabízí řadu výhod

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ