Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Employee evaluating data

AP-AutoCool™

Program AP-AutoCool™ je patentovaná technologie chlazení, která automaticky chladí hlavní kryogenní tepelný výměník (MCHE). Tradičně byla metoda chlazení používána ručně a vyžadovala úpravu několika procesních proměnných na základě úsudku operátora. Při použití automatické metody se uvolní čas pro obsluhu, aby se mohl (a) zaměřit na jiné oblasti závodu, a potenciálně se snižuje úroveň dovedností vyžadovaná obsluhou. 

Snadná konfigurace stávajícího řídicího systému

Mezi výhody programu AP-AutoCool™ patří:

1040-check-mark
Rychlejší a plynulejší chlazení pro spuštění

ap0104-download
Nižší teplota hoření při ochlazování

0736-zoom-in
Maximální rychlost chlazení v rámci konstrukčních limitů

0794-chart
Vyšší dostupnost závodu

0977-check-box
Konzistentní metoda chlazení

ap0051-install
Přizpůsobeno pro nové nebo stávající závody