logo Go to Home Page

Dynamické simulační služby

Porozumění dopadu změn na závod před provedením

Air Products má desítky let zkušeností s prováděním podrobných dynamických simulací, které vám mohou pomoci porozumět dopadu změn na váš provozní závod. 
Stáhněte si katalogový list technické služby LNG: Dynamické simulace

Pochopení vlivu změn rostlin dříve, než je provedete

Mezi výhody našich dynamických simulací patří:

Pomoc technikům přesným modelováním přechodů a narušení procesů

Poskytování postupů chlazení/odstavení na základě specifických parametrů zařízení

Výpočet analýzy reliéfu, potenciální snížení kapitálových nákladů

Poskytování praktických reakcí na to, co se děje v simulátoru, což přináší výsledky s vysokou věrností

Dynamické simulace úspěšných příběhů

  • Studie vypouštění kompresoru chladiva blokovala - díky tomu se snížily náklady projektu snížením zážehu konstrukce.
  • AP-C3MR™ Rozdělení studie procesního přívodu kompresoru SplMR™ - pomohla závodu zabránit přechodu chladicího kompresoru během přechodu. Tato konfigurace je nyní široce přijímána a praktikována s využitím plného výkonu dostupného ze dvou identických plynových turbín.
  • Studie vypnutí paralelního chladicího média AP-C3MR™ - výsledky umožnily závodu vyhnout se soucitným zastavením dalších řetězců pro stlačování při vypínání jedné struny, což umožňovalo pokračování výroby s nižší rychlostí.
  • AP-X® - řízení procesu a studie provozuschopnosti - umožnila hladká implementace tohoto nového návrhu procesu, který v současnosti pracuje s vysokou spolehlivostí v největších vlacích na LNG (7,8 MTPA / vlak).

Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se více o našich řešeních dynamické simulace

KONTAKTUJTE NÁS

Přední poskytovatel technologií a zařízení pro LNG

Air Products je přední globální poskytovatel technologií, zařízení a služeb pro LNG. Naše jedinečná schopnost integrovat návrh procesu zkapalňování a vybavení kritického zkapalňování vede k optimalizaci výkonu, nákladů, provozuschopnosti a spolehlivosti, která se stala standardem v oboru výroby LNG.
Stáhněte si spirálové vinuté výměníky tepla společnosti Air Products: nejlepší volba pro aplikace LNG datový list

CENTRUM PODKLADŮ