Úspory

Stanovili jsme si agresivní cíle v oblasti ochrany životního prostředí, pokud jde o skleníkové plyny, energii, vodu a náš vozový park. Měříme pokrok, abychom neustále zlepšovali vlastní provoz.

WaterMáme společnou odpovědnost za ochranu ovzduší, vody a půdy. To se odráží v naší základní ambici řešit současné a budoucí výzvy v oblasti energetiky a životního prostředí.

Jsme zavázáni ke zlepšování
- našeho vlastního výkonu pomocí efektivního provozu, začlenění aspektů ochrany životního prostředí do návrhu našich zařízení a produktů, efektivního řízení rizik pro životní prostředí a - 
Transparentně informovat o našich výsledcích v oblasti životního prostředí. I když se spotřeba zdrojů a emise mohou zvyšovat v důsledku rostoucích společenských požadavků a požadavků zákazníků na naše produkty, naše efektivita a zlepšení v oblasti životního prostředí nám umožňují zlepšit procesy a produkty našich zákazníků, aniž by úměrně zvyšovaly dopad na životní prostředí v našich jednotkách ASU a HyCO.

V roce 2019 jsme pokračovali v dosahování cílů v oblasti udržitelnosti životního prostředí do roku 2020 (základní rok 2015):

  • Úspora energie snížením intenzity využití o 2,5 % pro ASU a 1,5 % pro HyCO 
  • Snížení emisí skleníkových plynů o 2 % 
  • Zvýšení účinnosti a snížení emisí CO₂ souvisejících s distribucí o 10 %
  • Úspora vody a snížení její spotřeby o 5 % 

S blížícím se koncem našeho rámce pro udržitelnost do roku 2020 stanovujeme nový soubor cílů udržitelnosti.