Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Argon – časté otázky

Proč se argon používá v analytických laboratořích? plus minus
Air Products 'argon s velmi vysokou čistotou (UHP) dodávaný do BIP® lahve obsahuje méně nečistot než 10 ppb pro kyslík, 20 ppb pro vlhkost a 10 ppb pro celkové uhlovodíky. Je ideálně vhodný pro jakékoli analytické aplikace nebo procesy, při kterých mohou tyto sloučeniny ve větších koncentracích negativně ovlivnit výsledky nebo zařízení.

Argon je klíčový procesní plyn pro plazmového nástřiku. Protože je argon zcela inertní a snadno ionizovatelný, lze jej použít jako primární plazmatický plyn nebo jako sekundární plyn s dusíkem pro zvýšení jeho energie. Lze jej také použít jako práškový nosný plyn pro zcela inertní prostředí.

Aplikační specialisté naší společnosti vám mohou pomoci vybrat napájecí systém, který splní vaše požadavky na tlak a objem.

Argon se používá v mnoha aplikacích v roce skla. Je bezbarvý, nereaktivní, nehořlavý a má nízkou tepelnou vodivost.

Použití argonu mezi utěsněnými dvojitými okenními skly ve srovnání s použitím jen suchého vzduchu významně zvyšuje tepelné vlastnosti jednotky. Argon může také pomoci zabránit spalování při aplikaci na natlakování skla a zahřívání a k plnění položek ze skla pro zlepšení jejich výkonu nebo funkce.

Argon, inertní plyn, může zajistit vynikající bariéru bránící oxidaci povrchu taveniny. Používá se také v celé řadě aplikací pro zlepšení kvality a zvýšení efektivity a výtěžnosti ve slévárnách, integrovaných ocelárnách a ocelárnách, speciálních / nerezových a neželezných kovů výroba kovů provozních

Jaká je identifikace látky v argonu? plus minus
  • Chemický vzorec: Ar
  • Synonyma: argon, plynný argon, GAR, kapalný argon, LAR
  • Registrační číslo REACH: uvedeno v příloze IV / V REACH, vyňato z registrace
  • Číslo UN/ID: UN1006
  • Správný přepravní název: ARGONICKÝ, STLAČENÝ Třída nebo oddíl: 2
  • Kód tunelu: (E) Štítky: 2.2
  • ADR / RID č. Nebezpečí: 20
  • Látka znečišťující moře: č