logo Go to Home Page

Systémy PRISM® PSA – zařízení pro adsorpci za měnícího se tlaku pro výrobu dusíku v místě spotřeby

Na vyžádání. Vyrobeno na míru. Spolehlivé řešení.

Zkušenosti a technologie. Déle než 50 let spoléhají uživatelé dusíku na technologii společnosti Air Products PRISM® PSA (adsorpce za měnícího se tlaku) pro pohodlnou, spolehlivou a nákladově efektivní výrobu dusíku v místě spotřeby. Naše portfolio zařízení na výrobu dusíku metodou PSA splňuje řadu specifikací, včetně čistoty, způsobu používání, přenositelnosti, rozměru a spotřeby energie, přičemž přináší špičkovou technologii a spolehlivost v celé řadě průmyslových odvětví, aplikací a požadavků na objem.

Ať už vás zajímají malé nebo velké objemy, nízká nebo vysoká čistotu a hledáte dusíková řešení, která se přizpůsobí vašim měnícím se výrobním potřebám, systémy PRISM® PSA se používají po celém světě k zajištění bezpečného prostředí, ochrany cenných produktů před znečišťujícími látkami a optimalizaci výkonu v obalových a konzervačních aplikacích.

Zkušenost a technologie jsou jen dvě z věcí, na které se můžete spolehnout díky dodávkám plynu v místě spotřeby od společnosti Air Products. Systémy PRISM® PSA také zajišťují rychlou a snadnou instalaci a integraci do vašich provozů, stejně jako bezpečné a spolehlivé dodávky dusíku z integrovaného systému výroby plynu a kapalné zálohy pro úsporu ve špičkách.

Navrhneme vám optimální systém výroby dusíku v místě spotřeby na míru a budeme s vámi spolupracovat po celou dobu trvání vaší potřeby dusíku, ať už na základě dlouhodobé smlouvy o dodávkách plynu, nebo se službami a technickou podporou zařízení na základě smlouvy o prodeji zařízení.

Stáhněte si brožuru PRISM® PSA systém na výrobu dusíku

Přehled procesu Adsorpce za měnícího se tlaku PRISM®

PSA PRISM mohou ekonomicky vyrábět plynný dusík při průtocích od méně než 2 000 m³/h do více než 60 000 m/h při čistotě 95–99,9995 %.

Technologie adsorpce za měnícího se tlaku společnosti Air Products se skládá ze čtyř hlavních operací:

  • Stlačení vzduchu
  • Předběžné zpracování vzduchu
  • Adsorpce/desorpce
  • Dodání produktu

Systémy PSA stlačují proud vzduchu, který prochází filtry a poté proudí do adsorpčních nádob, které adsorbují molekuly kyslíku a umožňují průchod dusíku v požadované čistotě. Automatické cyklování obou lůžek umožňuje kontinuální výrobu dusíku.

Systémy PRISM® PSA – optimalizovaná výroba dusíku

Rychlá a snadná instalace, integrace a spuštění

Kompaktní půdorys, smyková konstrukce a plně automatizované ovládání činí ze systémů PSA snadné rozhodnutí pro výrobu dusíku v místě spotřeby

Vysoká spolehlivost dodávek spolehlivých plynů

Plně integrované systémy výroby na místě a zálohování kapalin zajišťují vyšší spolehlivost dodávek v reálném čase a nepřetržité vzdálené monitorování a podpora přináší rychlé řešení potíží a vyšší bezpečnost provozu

Nízké provozní náklady

Patentovaný adsorpční proces a schopnost úspory minimalizuje spotřebu energie a umožňuje téměř okamžitou reakci na měnící se potřeby výroby, to vše za minimálních celkových nákladech na údržbu systému

Aplikační podpora a vynikající provozní kvalita je vám blíže

Nechte náš tým průmyslových odborníků a aplikačních inženýrů prověřit váš stávající systém dodávek plynu, abychom určili optimální dodávky a úsporná řešení, zefektivnili váš provoz a zmenšili výdaje v dlouhodobém horizontu.

Obchodní možnosti výroby dusíku v místě spotřeby

Smlouvy o prodeji plynu, kde společnost Air Products vlastní a provozuje zařízení, nebo smlouvy o prodeji zařízení, kde společnost Air Products poskytuje služby a podporu pro zařízení ve vlastnictví zákazníka

Zajímáte se o výrobu plynů v místě spotřeby, závody a služby?

Generátory PRISM® a zařízení v místě spotřeby společnosti Air Products nabízejí řešení pro rentabilní, efektivní a specializované dodávky vodíku, dusíku, kyslíku a argonu s využitím dalších služeb a podporou pro zařízení ve vlastnictví zákazníka.

KONTAKTUJTE NAŠEHO SPECIALISTU

CENTRUM PODKLADŮ