logo Go to Home Page

Globální zásady ochrany osobních údajů

V Air Products věříme, že je naší odpovědností chránit osobní údaje našich zaměstnanců a všech ostatních osob, s nimiž jednáme.

Air Products zavedl následující zásady ochrany osobních údajů, aby zajistil, že osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány bezpečným způsobem. Air Products bude také dodržovat veškeré další požadavky na ochranu osobních údajů v zemích, ve kterých Air Products,.

  • Společnost Air Products neprodává osobní údaje žádné třetí straně. 
  • Společnost Air Products omezuje přístup k osobním údajům a poskytuje přístup pouze těm, kdo mají k přístupu konkrétní důvod v souvislosti s dodáním zboží a služeb z pověření společnosti.
  • Společnost Air Products uchovává osobní údaje v souladu s právními, daňovými a provozními předpisy, a to jen po nutnou dobu.
  • Společnost Air Products zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení osobních údajů uchovávaných elektronicky i v tištěné podobě a pravidelně dle potřeby reviduje a aktualizuje bezpečnostní opatření. 
  • Podle platných zákonů a určitých výjimek můžete mít právo na přístup, opravu, nesouhlas se zpracováním nebo smazání osobních údajů.

Kontaktujte nás privacy@airproducts.com s případnými dotazy.