logo Go to Home Page

Závazek vůči etickému podnikání


Vysoký standard profesionální bezúhonnosti je dlouholetá tradice ve společnosti Air Products a je součástí naší jedinečné značky.

Společná podpora vedení je zásadní, ale zásadní je individuální odhodlání. To je důvodem, proč jsme hrdí na to, že odezva od zaměstnanců a odpovědi z průzkumů od zaměstnanců ukazují integritu jako pro nás všechny důležité.

Materiály a tvrzení v této části našeho webu vám mohou pomoci dozvědět se více. Naleznete zde také pokyny a kontaktní informace, kde můžete klást otázky, vyjadřovat obavy nebo hlásit podezření na porušení zásad chování.