Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Časté otázky dodavatelů

Co je MyAirProducts? plus minus

MyAirProducts je samoobslužný nástroj internetu, který dodavatelům umožňuje zobrazit faktury a stav platby. Tyto webové stránky jsou bezpečné a budete moci přistupovat pouze k informacím souvisejícím s vaší pobočkou. Hlavní funkce účtu MyAccount jsou:

Zobrazení přijatých faktur
Zobrazit odeslané platby
Zobrazit faktury v prodlení
Zobrazit historii plateb

Stáhněte si kopie kreditních referencí Air Products:
V případě potvrzení o osvobození od daně zasílejte faxem následující informace na číslo 610-481-8555:
Číslo nákupní objednávky.
Stav / místo, kam je objednávka zasílána. Na jednu stránku faxu můžete zahrnout více požadavků na stejný stav. Pokud máte různé stavy, vyžaduje každý jiný stav na faxu samostatnou stránku.
Vaše telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu.
Daňové oddělení přijímá faxy každý den a předává je příslušnému daňovému analytikovi. Žádosti jsou zodpovězeny během tří pracovních dnů. Ústní pokyny jsou k dispozici také na telefonní lince s potvrzením o výjimce na adrese 610-706-4700.
Snadno použitelné rozhraní v samoobslužném prostředí
Přístup k platebním informacím v reálném čase,
Snadný přístup pomocí standardního webového prohlížeče
Jediný bod viditelnosti pro informace ve všech Air Products provozních jednotkách
Schopnost poskytovat lepší služby zákazníkům při efektivnější práci [Žádný text v poli]
Můžete si obnovit své uživatelské jméno nebo resetovat heslo kliknutím sem a podle pokynů.
Air Products má několik platforem eConnections, které vám umožní provést elektronickou komunikaci s námi. Další informace získáte na webové stránce e-Connections nebo se obraťte na náš tým eConnection.
Nejefektivnější způsob nalezení podrobností o úhradě je prostřednictvím systému MyAirProducts.
Pro registraci klikněte na Registrovat pro MyAirProducts
Kliknutím sem získáte rady, jak používat produkt MyAirProducts
Pokud vám portál Invoice Inquiry Portal neposkytne žádné informace, obraťte se na oddělení podpory zákazníků pro účty.
Čekající na vyřízení 
Důvod
 Definice Akce dodavatele
Cena Jednotková cena na faktuře je více než u nákupní objednávky Ověření problémů s cenou u kupujícího uvedených na nákupní objednávce. Kontaktní údaje kupujícího jsou uvedeny v objednávce.
Množství Fakturované množství je větší než přijaté nebo objednané množství Ověřte potíže s množstvím s žadatelem objednávky. Položky nebo služba možná nebyly přijaty. Pokud neznáte žadatele objednávky, obraťte se na oddělení podpory pro splatné pohledávky.
Na obrazovce kontrolních informací v systému MyAirProducts se zobrazí číslo šeku a směnky Air Products platby.
Pokud byl vystaven papírový šek, můžete najít odpovědnost za zaslání šeku kliknutím na kód dodavatele uvedený na displeji.
Papírový doklad o šeku může trvat až 10 pracovních dní od data vystavení šeku. Pokud chcete rychlejší příjem plateb, zvažte vyplnění formuláře povolení k elektronickému převodu prostředků
Pokud potřebujete další informace nebo sledování, obraťte se na oddělení zákaznické podpory pro účetní oddělení.
Projděte si pokyny pro zaslání faktury na webu Platební web .
Pokud jsou všechny informace na faktuře přesné podle pokynů pro fakturaci, obraťte se na oddělení podpory pro splatné pohledávky.
Obraťte se na oddělení zákaznické podpory oddělení pro účty.
Jak mohu dostávat platby rychleji? plus minus
Elektronický příjem plateb (ACH) může výrazně zkrátit čekací dobu. Vyplňte formulář povolení k elektronickému převodu prostředků.
Pokyny pro faktury související s nákupní objednávkou naleznete na webu Platební web .
Poznámka: Pokud jste součástí našeho programu eConnections, očekáváme zadání všech faktur elektronicky prostřednictvím nástroje eConnections. Oddělení pro splatné pohledávky nepřijímá od vás papírové faktury.
V případě faktur bez objednávky musí být na faktuře uvedeno celé jméno Air Products zaměstnance žádajícího o zboží nebo služby. [Žádný text v poli]
Jak Air Products definuje odlišného dodavatele? plus minus
Co se týče aktivit na území USA, podívejte se na odkaz Kvalifikace dodavatele, kde jsou další informace podle klasifikací, které v současnosti sledujeme.
Air Products používá stejná kritéria pro různé dodavatele jako u hlavních dodavatelů. Hledáme dodavatele, kteří mají základní schopnosti nabídnout konkurenceschopné ceny, vysoce kvalitní produkty a služby a záruku vynikajících služeb zákazníkům.
Air Products obchoduje se všemi dodavateli a podporujeme všechny dodavatele, aby nás kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů na obchodní příležitosti. Pokud nejste certifikovaným dodavatelem pro různé dodavatele, měli byste zjistit stav své společnosti prostudováním pokynů stanovených správou malých podniků (SBA) nebo Národní radou pro rozvoj dodavatelů menšin (NMSDC).
Doporučujeme vaší společnosti, abyste pravidelně kontrolovali stránku „Co kupujeme“, abyste zjistili, zda existuje příležitost, a poté odeslat e-mailový dotaz. Air Products vyhledává dodavatele, kteří poskytují produkt nebo službu s přidanou hodnotou.
Budeme spolupracovat s komoditními manažery na určení příležitostí, které se naskytnou, a na základě zjištěných rozmanitých dodavatelů zkontrolujeme, zda existuje shoda s možnostmi dodavatele a příležitostmi k nákupu. Dojde-li ke shodě, bude kontaktován dodavatel, aby prodiskutoval příležitost, možnosti dodavatele a obchodní požadavky.
Air Products je hlavním dodavatelem a subdodavatelem federální vlády USA. Máme povinnost ohlašovat roční výdaje u různých dodavatelů. Jedinou útratu Air Products, kterou můžeme na naše hlášení nárokovat, jsou ty, které získaly certifikaci podle federálních vládních standardů. Státní, místní a organizační certifikace mohou být platné pro určitý soubor norem, ale my musíme mít certifikaci podle federálních směrnic, abychom splnili požadavky našeho programu.
Ne, certifikace nezaručuje, že vaše společnost nebo jakákoli jiná společnost získá obchodní činnost Air Products. Hlavním kritériem je, zda Air Products má potřebu nebo požadavek pro váš produkt nebo službu. Pokud existují příležitosti, budou považovány za součást procesů dodavatelského řetězce Air Products.
Systém pro správu cen (SAM) je oficiální web americké vlády. SAM konsolidoval schopnosti CCR / FedReg, ORCA a EPLS. Používání SAM není žádnými náklady. Přímo na tomto webu se můžete bezplatně zaregistrovat do vlády USA. Bezplatnou pomoc s registrací SAM naleznete na kartě HELP (Nápověda), včetně uživatelských příruček, videí a častých otázek. Jaký přínos pro mne bude SAM? K hlavním výhodám SAM patří zjednodušení a integrace procesů, odstranění nadbytečnosti dat a snížení nákladů při zajištění lepších možností. Mezi uživatele SAM patří smluvní úředníci, poskytovatelé dotací, dodavatelé a veřejnost. Mezi osoby, které jsou povinné k registraci v SAM, patří:
Dodavatelé: Osoby obchodující s federální vládou “se budou moci přihlásit do jednoho systému a spravovat informace o své entitě v jednom záznamu s jedním datem konce platnosti prostřednictvím jednoho zjednodušeného obchodního procesu. Federální úřady budou moci hledat na jednom místě informace před udělením zakázky. Každý bude mít méně hesel, aby si pamatoval a viděl výhody opakovaného použití dat, protože informace se zadávají do systému SAM jednou a znovu se používají v celém systému. “
Uchazeči a pracovníci zajišťující granty: „Aktivní registrace SAM je nezbytným předpokladem pro úspěšné odeslání žádosti o dotaci
SUB-Net, rozšíření PRO-Net, je primárně určené hlavním dodavatelům, aby zveřejnili příležitosti pro subdodávky. Tyto příležitosti mohou nebo nemusí být vyhrazeny pro malé firmy. Mohou zahrnovat nabídková řízení nebo jiná vyrozumění, jako je například vyhledání „spolupracujících“ partnerů nebo subdodavatelů budoucích smluv. Webové stránky sítě SUB-NET umožňují malým podnikům využívat jejich omezené zdroje k identifikaci konkrétních a hmatatelných příležitostí. I když jsou webové stránky primárně určeny jako místo pro rozesílání velkých výzev a oznámení, federální úřady, státní a místní úřady, neziskové organizace, vysoké školy a univerzity a malé podniky je také mohou používat za stejným účelem. K SUB-Net se dostanete prostřednictvím domovské stránky PRO-Net kliknutím na tlačítko „Subcontracting Opportležitosti“. Nebo se můžete obrátit přímo na síť SUB-Net na adrese http://web.sba.gov/subnet/.
Informace, které obdrží Air Products, jsou považovány za důvěrné a mají k nim přístup pouze Air Products. Air Products nebude prodávat ani sdílet vaše informace s externími zdroji nebo společnostmi.
Zašlete e-mail se svou konkrétní otázkou na adresu Air Products na adresu Supplier Diversity.
Viz část Externí agentury.