Stálé výbory 

Výbory představenstva


Charta výboru pro audit a finanční výbor
S účinností od 28. ledna 2016

Správa a řízení nominačního výboru společnosti
S účinností od 16. července 2015

Charta výboru pro rozvoj a odměňování vedení
S účinností od 16. července 2015


Složení stálého výboru


C
= Předseda; M. = Člen

Ředitele Audit Comm. Corp.
A Nominovat
Komun.
Výkonný
Komun.
Mg.mt. Dev. a
Výpočet Komun.
T Calaway
M M
CI Cogut M M M
LA Davis M M M (C)
S Ghasemi M (C)
DHY Ho M
M
EL Monser
M (C) M M
MO Paull M (C) M M
WT Smith M
M