logo Go to Home Page

Stálé výbory

Výbory představenstva


Charta výboru pro audit a finanční výbor
S účinností od 28. ledna 2016

Správa a řízení nominačního výboru společnosti
S účinností od 16. července 2015

Charta výboru pro rozvoj a odměňování vedení
S účinností od 16. července 2015Složení stálého výboru


C
= Předseda; M = Člen

Ředitele Audit a Finanční
Komun.
Corp.
A Nominovat
Komun.
Výkonný
Komun.
Mg.mt. Dev. a
Výpočet Komun.
T Calaway
M M
C Cogut M M M
LA Davis M M M (C)
S Ghasemi M (C)
JT Graziano M M

DHY Ho M
M
EL Monser
M (C) M M
MH Paull M (C) M M
WT Smith M M M