logo Go to Home Page

Studenti a nedávní absolventi

Připojte se k programu s více než padesáti lety úspěchu v náboru a rozvoji budoucích vedoucích pracovníků.

Společnost Air Products chápe, že je důležité, abyste při budování své kariéry získali cenné pracovní zkušenosti a navázali kontakty s odborníky. To je důvod, proč vám nabízíme stáže a také celou řadu příležitostí pro absolventy, které vám pomohou začít vaši kariéru a stát se součástí našeho globálního týmu. Naši vedoucí pracovníci vám poskytnou cenné pracovní příležitosti a pomohou vám najít nejlepší oddělení odpovídající vašim dovednostem a potřebám. Desítky zkušených vedoucích pracovníků Air Products začínaly jako stážisté nebo jako čerství absolventi vysokých škol a postupně se vypracovaly na vyšší pozice ve společnosti – Budete jedním z nich? 

Air Products needs and seeks out people who are dedicated and driven to create the future.

Program kariérního rozvoje

V Air Products věříme v nábor nejlepších absolventů vysokých škol, kteří se mohou stát vedoucími pracovníky zítřka, a náš program kariérního rozvoje (Career Development Program, CDP) dělá právě to. Chceme, abyste uspěli. Díky dvěma až třem projektům, které trvají každý 8 až 12 měsíců, vás zapojíme do náročných, ale náležitě odměněných úkolů vztahujících se k vaší budoucnosti. Samozřejmě vám poskytneme podporu, kterou potřebujete pro dosažení výsledků, vytvoření nápadů a skutečnému přispění. Chceme vám poskytnout nástroje, které potřebujete, a prostředí, ve kterém se můžete učit, rozvíjet a růst. 

Vyberte si program, který je pro vás nejvhodnější: 

Bakalářský/magisterský program
Inženýrství (chemické a mechanické)
Informační technologie
Lidské zdroje
Dodavatelský řetězec 

Program MBA
Finance

Doktorský program
Chemické inženýrství

Rada programu kariérního rozvoje
Každý člen CDP má příležitost být součástí naší zcela dobrovolné Rady CDP. Jako člen Rady CDP budete nejen organizovat události a podílet se na příležitostech pro získání veřejných služeb, ale vybudujete také síť složenou z lidí, jejichž role a zkušenosti jsou podobné těm vašim. 
Cílem Rady CDP je zlepšit zkušenosti s každým CDP a pomoci zajistit hladký přechod do jejich role v Air Products. Prostřednictvím organizovaného navazování kontaktů a příležitostem k rozvoji vytváří Rada CDP soudržnou skupinu pracovních profesionálů. 

Rozvoj vaší kariéry
Doporučujeme vám, abyste se aktivně podíleli na ovlivňování směru vaší kariéry. To je nedílnou součástí celé naší filozofie profesního růstu a programu kariérního rozvoje. Účastníci CDP rozvíjejí své dovednosti a zájmy střídáním dvou až tří různých projektů. Jako účastník CDP prozkoumáte příležitosti v celém našem programu a nakonec si určíte svoji kariérní cestu. 

Kariéra a osobní rozvoj zaměstnanců jsou důležitou součástí naší obchodní strategie. Výsledkem je, že všichni účastníci CDP absolvují rozsáhlé školení na pracovišti. Bude vám nabídnuta široká škála interních kurzů pokrývajících technická, mezilidská a vedoucí témata. Tam, kde je to vhodné, jsou podporovány externí kurzy. 

Bakalářský program

Účastníci rozvíjejí své technické a profesionální dovednosti a současně dosahují lepšího porozumění svých zájmů a silných stránek. Tento program se skládá ze dvou až tří rotací v různých oblastech po dubu 8–12 měsíců.

Inženýrství
Air Products vám v rámci našeho programu kariérního rozvoje nabízí svět inženýrských příležitostí. Umožníme vám získat zkušenosti v celé řadě inženýrských oborů během rotací. 
Stáhnout soubor PDF (1,2 MB)

Informační technologie
Tento program je určen pro absolventy vysokých škol z oboru informačních technologií, kteří hledají nejrůznější náročné pracovní úkoly. Projděte si náš úplný seznam rotací v IT oborech. 
Stáhnout soubor PDF (1,3 MB) 

Lidské zdroje
Air Products vám umožní získat zkušenosti v celé řadě oddělení lidských zdrojů (Human Resources) – odměňování, Talent Management, Talent Acquisition, abyste využili toho, čemu jste se naučili během školy a mimo ni.

Dodavatelský řetězec
Tento program je určen pro absolventy z oboru dodavatelského řetězce (Supply Chain) se zájmem o nákup, logistiku, zlepšování procesů, analýzu dat a/nebo správu vozového parku.

Program MBA

Skutečné pracovní zkušenosti
Jako CDP v MBA programu získáte skutečné pracovní zkušenosti s širokým rozhledem. Budete mít široký přehled o našem podnikání a produktech a budete motivováni ujmout se vedení při plánování a rozvoji své kariéry. Váš zkušený manažer bude vaším mentorem a pomůže vám s vedením vaší kariéry.

Máte vliv
Budete povzbuzování, abyste převzali tolik odpovědnosti, kolik zvládnete, a to tak rychle, jak to zvládnete. V našich obchodních i firemních oblastech vás čekají různé výzvy a zajímavá práce. 

Příležitosti k navazování kontaktů
Budete spolupracovat s dalšími účastníky programu MBA CDP prostřednictvím obchodních a společenských aktivit. V rámci celé společnosti budete spolupracovat s vyššími manažery a viceprezidenty. A jako další způsoby, jak se seznámit se zaměstnanci a ovlivnit je, můžete využít naše zaměstnanecké sítě a interní sportovní týmy. 

Náš cíl
Vychovávat budoucí manažery společnosti poskytováním příležitosti k prohlubování jejich odborných a technických dovedností, ujasnit jejich profesní zájmy a rozvíjet jejich vůdčí schopnosti. 

Rotační programy
Náš rotační program pro MBA umožňuje zaměstnancům během dvou let vystřídat v rámci celé společnosti pozice z oblasti financí. Program kariérního rozvoje nabízí 3 úkoly, z nichž každý trvá přibližně 8 měsíců (pro finanční pozice). Vaše počáteční zařazení určí Air Products na základě vašeho profesního zájmu jakožto nového MBA a naší podnikové potřeby. Následující zařazení si už vybíráte sami. Úkoly se uskutečňují v ústředí naší společnosti v Allentownu v Pensylvánii. 

MBA příležitosti
Stáhnout soubor PDF (1,3 MB) 

Doktorský program

Pracujete nebo jste nedávno absolvoval (a) titul Ph.D. nebo postdoktorandské studium? Máte zkušenosti s inženýrstvím a vědou? Náš nejnovější PhD. program vám poskytuje jedinečnou příležitost až tří rotačních úkolů, každý po dobu přibližně jednoho roku. Tyto rotace doplní vaše silné stránky a rozšíří vaše dovednosti, zároveň získáte přehled o naší podnikové kultuře a budete se aktivně podílet na utváření vaší kariéry. 

Skutečné pracovní zkušenosti
Jako Ph.D. CDP budete mít cenné pracovní zkušenosti s širokým rozhledem v rámci našich týmů pro technologii a provozní dokonalost. Vaším mentorem bude vedoucí pracovník, který vám pomůže s vedením vaší kariéry. 

Příležitosti ke spolupráci
Budete spolupracovat s dalšími Ph.D. CDP prostřednictvím obchodních a sociálních funkcí. V celé společnosti budete pracovat s manažery na vysoké úrovni. A jako další způsoby, jak se seznámit se zaměstnanci a ovlivnit je, můžete využít naše zaměstnanecké sítě a interní sportovní týmy. 

Náš cíl
Vychovávat budoucí manažery společnosti poskytováním příležitosti k prohlubování jejich odborných a technických dovedností, ujasnit jejich profesní zájmy a rozvíjet jejich vůdčí schopnosti. 

Ph.D. Příležitosti

Stáhnout soubor PDF (1 724 KB) 

Další možnosti profesní dráhy

Visit our Career Center today

APPLY NOW