logo Go to Home Page

Veteráni

Vážíme si našich veteránů. . . A také je přijímáme!

Air Products je společnost přátelská k armádě, která veteránům nabízí nejen skvělou příležitost, ale v minulosti i mnohé pracovní nabídky. # Veteráni najdete ve všech rolích v Air Products, včetně řidičů, mechaniků, provozních techniků, přístrojových techniků, managementu, prodeje a lidských zdrojů. Kultura Air Products usnadňuje přechod z vojenského do civilního života. Zaměřujeme se na týmovou práci a bezpečnost a dodržujeme zásady a postupy, které vedou naší práci. Vedení ve všech rolích je očekávání a přináší velkou odměnu a příležitosti pro růst a rozvoj.

Zkušenosti, které očekáváme, zahrnují širokou škálu pozic, včetně:

  • Nástrojové a elektrotechnické
  • Logistika
  • Výroba
  • Údržba
  • Mechaniky
  • Běžný provoz závodu
  • Technici
  • Svařování

Najímání veteránů je i nadále součástí závazku společnosti Air Products zajistit rovné zaměstnání a inkluzi a stát se nejrozmanitější společností na poli průmyslových plynů na světě. Dnešní vojenský personál je výjimečně dobře vyškolený, vysoce disciplinovaný, zvyklý pracovat v týmech a orientovaný na cíle. Mají propagační potenciál a mohou se stát páteří každé organizace. Veteráni mají také silné dovednosti vedení, schopnost podporovat kulturní začlenění, podporovat týmovou práci a motivovat různorodou pracovní sílu při dosahování cílů.

Počet zaměstnaných veteránů z USA během kalendářního roku 2016 představoval 19 procent z celkového počtu zaměstnanců; kalendářní rok 2017 má trend nárůstu o 18 procent z celkového počtu zaměstnanců.

Hiring veterans continues to be a part of Air Products' commitment to equal employment and becoming the most diverse and inclusive industrial gases company in the world.

Air Products militární přechod pro chodce

Odpovídejte svým vojenským klasifikacím pomocí Air Products pracovních pozic

Air Products podporuje začlenění veteránů na civilní pracovní síly a může vám pomoci při hledání pracovních příležitostí v našich závodech. Nabízíme interní síť vojenských veteránů, která zajišťuje školení a podporu veteránů, kteří se připojí k našemu týmu.

Air Products – Názvy pracovních pozic

Technik údržby, dozorčí závodu / provozní technik
Zlepšete mechanickou celistvost, spolehlivost, cenu a faktor uvádění do provozu. Rovněž vyšetřují poruchy zařízení, určují hlavní příčinu poruchy a podílejí se na plánování a provádění drobných a závažných odstávek.

Armádní MOS / zkušenosti
   •Svařování / kovoobrábění
   •Obráběč
   •Jaderný strojník
   •Kryogenní technik
   •Elektrikář

Elektrotechnik
Zajistit nezbytnou technickou podporu a podporu pro elektrické systémy závodu, včetně: indukčních a synchronních motorů, jističů, rozvaděčů a vysokonapěťových rozvodných zařízení v rozsahu od 480 V do 13,8 V

Armádní MOS / zkušenosti
   •Elektrikáři
   •Elektroničtí technici
   •Technik plynové turbíny
   •Řešení potíží s elektřinou
   •Přístrojové / telemetrické systémy

Mechanik údržby vozového parku
Naši mechanici provádějí preventivní údržbu, prohlídky a opravy silničních tahačů a přívěsů třídy 8.

Armádní MOS / zkušenosti
   •Vedoucí posádky vrtulníkového personálu pro leteckou údržbu
   •Údržba měřicího přístroje
   •Údržba vozidel / letadel
   •Těžké vybavení

Provozní technik
Obsluha je zodpovědná za obsluhu, údržbu a řešení procesů a zařízení v našich výrobních závodech.

Armádní MOS / zkušenosti
   •Obráběč
   •Jaderný strojník
   •Kryogenní technik
   •Elektronický technik
   •Elektrikář

Přístrojový a elektrotechnický
Pracovníci oddělení I&E jsou zodpovědní za preventivní údržbu a řešení problémů zařízení závodu a provozovny

Armádní MOS / zkušenosti
   •Elektrikáři
   •Elektronický technik
   •Technik plynové turbíny
   •Řešení potíží s elektřinou
   •Přístrojové / telemetrické systémy

Tento seznam má sloužit jako vodítko k nalezení pracovních pozic, které by na základě vašich vojenských zkušeností mohly být vhodné. Veteráni, kteří již několik let pracují v civilu, mohou mít dovednosti nezbytné pro další příležitosti.

Air Products přijímá zaměstnance, kteří usilují o výsledky a jednají zodpovědně, aby dělali náležitá a včasná rozhodnutí. Měli byste prokázat pozitivní přístup a být ochotni přijmout nové příležitosti a náročné výzvy se smyslem pro vlastnictví, energii a naléhavost, přičemž budete schopni přistupovat k práci individuálně i v týmech.

Naši zaměstnanci důsledně upřednostňují bezpečnost slovy a činy, aby chránili sebe, své okolí a životní prostředí. Díky vysoké úrovni integrity se očekává, že všichni budou dodržovat nejvyšší etické standardy, aby nedocházelo ke střetu zájmů.

Vaše rozvíjející se kariéra

Věříme, že učení je celoživotní proces. Poskytujeme tak prostředí pro další profesní a osobní růst. Pomáháme našim zaměstnancům rozvíjet schopnosti a dovednosti, které přinášejí do společnosti Air Products, poskytováním zdrojů a nástrojů k uplatnění jejich potenciálu.

Základní program supervizora – Roční program zaměřený na školení v učebně a praktické učení pro vysoce kvalifikované kandidáty, kteří prokáží schopnost vést a snahu postoupit na vedoucí pozici.

Refundace školného – Podporujeme další vzdělávání, abychom povzbuzovali profesní rozvoj našich zaměstnanců, aby byli lépe připraveni čelit současným a budoucím obchodním potřebám.

Další možnosti profesní dráhy

Navštivte naše Kariérní centrum ještě dnes

PODAT ŽÁDOST HNED